top of page

 כשרות המוצרים שבאתר

תעודת כשרות 3.21.jpg

כל מוצרי חברת "עלים" הינם גידולים הידרופוניים, באיכות ובטריות הגבוהים ביותר ובעלי כשרות למהדרין - מרבנות ירושלים.

 

מוצרים נוספים המשווקים באתר זה, שאינם מתוצרת חברת "עלים", הינם בעלי כשרויות מקומיות כפי המצוין בכל אחד מהם.

bottom of page